Ortho Keep Smiling | Visual Identity Design

Branding

Klient
DP Marketing Group
typ projektu
Vylepšenie imidžu značky
Scope projektu
Vylepšenie imidžu značky
rok
2021

OKS (Ortho Keep Smiling); ortodontická klinika vo Walsall vo Veľkej Británii a jeden z najväčších klientov nášho klienta a partnera DpMarketing. OKS je na trhu viac ako 20 rokov a ich vizuálna identita bola veľmi staromódna a nutne potrebovala osvieženie. Stakeholderi OKS boli veľmi profesionálni a kooperatívni, ale od založenia kliniky v 90. rokoch nemali žiadne skúsenosti v oblasti rokovania s kreatívnymi agentúrami, ako sme my, takže bolo ťažké predstaviť im nové trendy v dizajne a presvedčiť ich o nich, a zároveň vyviesť ich z predchádzajúceho staromódneho štýlu identity do niečoho nového, moderného a trendového v našom dnešnom svete. A preto tento projekt nevyžadoval iba dizajnérske schopnosti, ale aj soft skills, presvedčovacie schopnosti a profesionálne schopnosti v oblasti riadenia projektov (vďaka Minerva Visuals project management teamu), ktorí vynaložili veľké úsilie pri zosúlaďovaní vzťahov medzi našim klientom DpMarketing a klientom nášho klienta OKS.

Website Live View

Results

No items found.

Other Projects